ที่ประจำการของทีมงาน MakerStation ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของตึก KX Knowledge Exchange Center และเป็นส่วนหนึ่งของ

FabLab Bangkok ที่ๆเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ


เราทำอะไรกันบ้างในที่แห่งนี้