เพราะโลกนี้
เต็มไปด้วย นักคิด ที่ไม่ค่อยได้ลงมือทำ
และ นักทำ ที่ไม่ค่อยได้กลับมาคิด

 ภาระกิจของเราคือการสร้าง Makers ยุคใหม่ 

 ที่คิดเป็น ทำเป็น 

เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ใช่!

ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนได้โดยปราศจากแนวคิดที่ยั่งยืน
เราเชื่อมั่นอย่างมากในวิธีคิดแห่งนักสร้าง หรือ Maker Mentality
ว่านี่แหละ คือวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ 

SELF-AWARENESS

การรู้จักตนเอง แรงจูงใจและแรงผลักดัน แยกแยะระหว่างอารมณ์และเหตุผล

LIFELONG LEARNING

การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา  

EMPATHY

การเข้าใจ และร่วมรู้สึกกับผู้อื่น

SENSITIVITY TO DESIGN

การตระหนักรู้ว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และมีผลกระทบต่อโลกรอบตัวเราได้

FIRST PRINCIPLE THINKING

การคิดโดยค้นหาและอ้างอิงข้อเท็จจริงพื้นฐานแรกสุดที่ไม่อาจแยกย่อยได้อีก

DIVERGENT THINKING

ความสามารถในการคิดนอกกรอบ

COMMUNICATION

ความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดความเข้าใจของตนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย

GLOBAL-AWARENESS

ความเข้าใจภาพรวมของระบบ และความสามารถในการเชื่อมโยงความคิดต่างๆเข้าด้วยกัน

RESPONSIBILITY

การเข้าใจผลลัพธ์จากการสร้างเหตุ และรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตนเอง

RESPECT

ความเคารพนับถือและให้เกียรติ ยอมรับความแตกต่างของคนและกล้าที่จะแตกต่าง

PROBLEM SOLVING

การเป็นนักแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่นักวิพากษ์

PERSEVERANCE and RESILIENCE

ยอมรับความผิดพลาด และมีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวชั่วคราว

CRITICAL THINKING

สำรวจและรู้จักการตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์

ABUNDANCE MINDSET

จิตเหลือเฟือ ความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปัน ทั้งทักษะ แนวคิด และทรัพยากร

แต่เรารู้ดีว่าวิธีคิดมันสอนกันยาก MakerStation จึงตั้งใจที่จะสร้างสถานที่ที่เหล่าMakerและ ว่าที่Makerทั้งหลาย สามารถเข้ามาซึมซับวิธีคิดและฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ไม่ใช่แค่ที่ที่มีเครื่องมือครบครัน แต่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มี MakerMentality ที่พร้อมจะแบ่งปัน ความรู้และประสบการณ์ให้กันและกัน

  เราเชื่อว่าการลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตนเอง เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ มันเปิดโอกาสให้เรา (ถ้าเราเลือกที่จะ) ตั้งคำถาม ค้นคว้า ทดลอง ล้มเหลว และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเอง การสรรสร้างทำให้เราได้ฝึกฝนตนเองในด้านทักษะในการใช้เครื่องมือ และความเข้าใจถึงขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งจำเป็นมากต่อการต่อยอดทางความคิด และที่สำคัญที่สุด การสร้างจะฝึกฝนตัวเราให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีสมาธิ ความอดทน วินัย ความรับผิดชอบ และได้รับความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือทำอะไรจนสำเร็จ

คุณเริ่มต้นได้ที่นี่ !

ถ้าคุณคิดว่า คุณก็เป็นหนึ่งในนักสร้างสรรค์ที่สามารถมารวมพลังเปลี่ยนแปลงโลกไปพร้อมกับเรา เราอยากเชิญคุณมาพบปะพูดคุยกัน คุณอาจเริ่มจากการติดตามเรื่องราวการเดินทางของเรา ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ ติดตามเราทาง Social Media และเราก็จะยินดีเป็นอย่างมากหากจะนัดหมายเพื่อเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Space ของเรา แล้วพบกันนะครับ

ความฝันอันยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือกัน
MakerStatation จึงพยายามรวบรวมผู้คนที่มีความรัก ความหลงไหล ความสามารถ
จากหลากหลายสาขา มาตามล่าอนาคตที่เราอยากได้ไปพร้อมกัน

AMM
Partnership & Community Support
The "Back Bone"

"งานและชีวิตมีเป้าหมายเดียวกัน
คือการสร้าง impact ที่ดีให้กับโลก
และเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน"

PLUEM
Industrial Designer / Maker
The "Master Maker"

"เราเลือกได้เสมอ
ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา 
หรือเป็นส่วนหนึงของทางแก้"

MAY
Marketer / Creative Director
The "ThoughtSmith"

"อำนาจในการเปลี่ยนแปลง
อยู่ในมือของเรา"

PIZE
Content Manager
The "Attention Seeker"

"If content is king, then I'm a king manager."

Mil
Robotics Engineer
well, The "Robotics Engineer"
is cool enough

“ถ้าโลกนี้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เราคงไม่ใช่อะไหล่สำรอง”

FIRST
Materials Engineer / Crafter

“You are what you craft…”

GateMelt
Materials Engineer / Crafter
The "Pathfinder"

“เราสามารถภูมิใจในตัวเอง
มากกว่าที่เราคิด
ไม่เชื่อลองลงมือทำดูสิ :)”

MUAY
Sculptor, Artist, Researcher, Designer, Maker

“I put my heart and soul into my work, and I have lost my mind in the process.”

 

เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเราช่วยกัน
เหล่านี้คือผู้ร่วมอุดมการณ์ ผู้ร่วมมือทำงาน ผู้ให้ความสนับสนุนของเรา

ปัจเจกบุคคล

WITAYA JUNMA (O)
Interactive Artist

นำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

Bom
Designer

“Dreams don’t work unless you do”

ทีม และ บริษัท

SiamRepRap
ร้านขาย 3D Printer
แห่งแรกในเมืองไทย

Septillion
บริษัทนำเข้าเครื่อง 3D Print
ระดับมืออาชีพ

PinnCreativeSpace
พื้นที่สำหรับนักออกแบบยุคใหม่
เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย

HardwareHouse
ร้านเครื่องมือ
สำหรับช่างมืออาชีพ

คุณสามารถกดไอคอนเพื่อติดตามเรา

Follow us on instagram

add line