เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเราช่วยกัน
เหล่านี้คือผู้ร่วมอุดมการณ์ ผู้ร่วมมือทำงาน ผู้ให้ความสนับสนุนของเรา

ปัจเจกบุคคล

WITAYA JUNMA (O)
Interactive Artist

นำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

Bom
Designer

“Dreams don’t work unless you do”

FIRST
Materials Engineer / Crafter

“You are what you craft…”

Mil
Robotics Engineer
well, The "Robotics Engineer"
is cool enough

“ถ้าโลกนี้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เราคงไม่ใช่อะไหล่สำรอง”

GateMelt
Materials Engineer / Crafter
The "Pathfinder"

“เราสามารถภูมิใจในตัวเอง
มากกว่าที่เราคิด
ไม่เชื่อลองลงมือทำดูสิ :)”

ทีม และ บริษัท

SiamRepRap
ร้านขาย 3D Printer
แห่งแรกในเมืองไทย

Septillion
บริษัทนำเข้าเครื่อง 3D Print
ระดับมืออาชีพ

PinnCreativeSpace
พื้นที่สำหรับนักออกแบบยุคใหม่
เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย

HardwareHouse
ร้านเครื่องมือ
สำหรับช่างมืออาชีพ

add line