MAKER SPACE

ที่ประจำการของทีมงาน MakerStation ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของตึก KX Knowledge Exchange Center และเป็นส่วนหนึ่งของ
FabLab Bangkok ที่ ๆ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 10.00 – 19.00 น. แต่ถ้าจะให้ดี Line มาสอบถามก่อนเข้ามานะครับ