ทำไมต้องเป็น Maker?

ทำไมต้องเป็น Maker

ในเมื่อโลกปัจจุบันนี้ ดูเหมือนว่าเราจะสามารถซื้อหาทางแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างง่ายดาย ราวกับว่า เราถูกฝึกให้ซื้อ ฝึกให้ใช้ มากกว่าถูกฝึกให้คิด