ไซโคลนดักฝุ่น : Meplus Review

มาดูวิธีการติดตั้ง ไซโคลนดักฝุ่น (Cyclone Dust Collector) วิธีการใช้งาน และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของไซโคลนรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกันครับ

การจัดการกับฝุ่น

มาเรียนรู้วิธีการจัดการกับฝุ่นด้วยวิธีต่างๆในWorkshopของเรา และการใช้ไซโคลนเพื่อช่วยในการดักฝุ่น และวิธีการใช้งานไซโคลนดักฝุ่นกันครับ