เพราะการเรียนรู้ทำได้ทั้งชีวิต

Makerstation จึงพยายามพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนรู้ที่เราคิดว่ามีประโยชน์ต่ออนาคตของชาวไทย ทั้งในแง้ของทักษะเชิงวิชาชีพ (hard skills) และทักษะเชิงบุคคล (soft skills) ซึ่งในขณะนี้เรากำลังเร่งพัฒนาหลักสูตรสำหรับสอน Offline อยู่ ในระหว่างนี้เพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้จากเนื้อหา Online ที่เราได้เคยทำไว้ด้านล่างไปพลางๆก่อนนะครับ

Workshop เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ความรู้ต่างๆMore

Workshops & Courses ที่ผ่านมา