การรวมพลังเพื่อสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณ ในอดีตเราได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือต่อยอดจากสิ่งที่เคยทำเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ เช่นสร้างวิธีการเรียนรู้แนวใหม่ งาน INTERACTIVE INSTALLATION งานออกแบบและสร้าง space เพื่อการเรียนรู้ เรามองหางานที่เหมาะกับความสามารถของเราและดีต่อโลกอยู่เสมอ เรามองหาคน กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความฝันคล้ายกับเรา