New Normal ของสายอาชีพ

New normal ของสายอาชีพ

New Normal ของสายอาชีพ ทางใหม่ ๆ และเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วชนิดพลิกอุตสาหรรม

Maker คือ อะไร?

Maker คือ

คนแบบไหน คนทำงานอะไร ถึงจะเรียกว่านักสร้าง

Lady Ada ผู้นำ open-source hardware และธุรกิจที่สร้าง Maker รุ่นใหม่

Lady Ada

ในโลก robot และงานไฟฟ้านั้นก็มีผู้หญิงอยู่ไม่น้อยที่เป็นนักสร้างและเก่งในเทคโนโลยีนี้ Ada เป็นหนึ่งในนั้น เธอเริ่มธุรกิจการศึกษารูปแบบใหม่พร้อมๆกับสร้าง maker community