AMM

Operation / Customer Support

MakerStation เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนและความสามารถในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น เราอยากทำธุรกิจที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของคนและการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุด เราอยากเห็นคนไทยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา ตอบโจทย์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ MakerStation จึงกำเนิดขึ้นเพื่อรวบรวมคนที่คิดคล้ายๆกัน ร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยกัน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและสร้าง impact ที่ดีต่อโลกด้วยกัน

เรื่องราวจากแอ้ม