WitayaJunma.com Vemio

Witaya Junma (O)

Interactive Artist

ถึงแม้ว่าพี่โอ วิทยา จันมา จะขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปิน แต่สำหรับเราแล้ว พี่โอมีคุณมสบัติของ Maker อยู่อย่างเต็มเปี่ยม กล่าวคือ เป็นคนที่มีความรักในศาสตร์ที่ตัวเองสนใจอย่างลึกชึ้ง และถึงแม้จะไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรง เขาก็อุสาหะในการเรียนรู้และทดลองทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ

ทำไมต้อง Interactive?

“ผมสนใจและค้นหาวิธีการสร้างผลงานศิลปะที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม อีกทั้งยังทดลองใช้ศาสตร์และความรู้แขนงต่างๆมาผสมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกมา เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผมเลือกนำมาใช้เพราะมันเกิดขึ้นมาจากการเฝ้าสังเกตหรือลอกเลียนธรรมชาติ หากมองในอีกมุมแล้วก็เหมือนการสร้างหรือจำลองสิ่งมีชีวิตและผู้สร้างสรรค์ก็คือมนุษย์นั่นเอง 

  เทคโนโลยีส่วนใหญ่มักถูกสร้างมาเพื่อช่วยหรืออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แต่ถ้าเรานำมันมาทำหน้าที่อื่นที่ต่างออกไป ให้มันสื่อสารเรื่องราวอื่นๆหรือเป็นส่วนขยายในการแสดงความรู้สึกในรูปแบบผลงานศิลปะ การนำเทคโนโลยีมาใช้นี้จึงอาจทำให้เกิดผลงานรูปแบบใหม่ขึ้นมา ยิ่งถ้าได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานรวมทั้งเลือกนำมาใช้อย่างเหมาะสมจะทำให้ตัวผลงานเองสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนขึ้น”

ประวิติ

การศึกษา : ศิลปบัณฑิต คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน

การแสดงผลงานเดี่ยว

2554 นิทรรศการ Light Time ณ BKK Arthouse หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ

2559 นิทรรศการ LAB/ART Interactive Installation Exhibition หอศิลป์ ตาดู ไทยยานยนตร์ กรุงเทพฯ

2561 นิทรรศการ  Textile Story  Multimedia Exhibition จัดแสดงที่ FabCafe X TCDC  TCDC Maker Space ( TCDC ชั้น3 ตึกไปรษณีย์กลาง ) 

การแสดงผลงานกลุ่ม

2549 นิทรรศการ ต่าง-มอง ต่าง-มุม ณ หอศิลป์ PSG คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553 นิทรรศการ Multimedia- Multivisions ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล กรุงเทพฯ

2555 นิทรรศการ จิตเป็นนาย Spiritual Media Reaction” ณ หอศิลป์ตาดู ไทยยานยนตร์ กรุงเทพฯ

2556 นิทรรศการ จิตเป็นนาย Spiritual Media Reaction ณ หอศิลป์ร่วมสมัย จังหวัดกระบี่

        นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้ามตะเข็บ ร่วมแสดงกับกลุ่มอุบัติสัตย์ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2557 นิทรรศการ มีเดีย/อาร์ต คิชเช่น- สนามบิดเบือนความจริง ในส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค อาเซียนและญี่ปุ่น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง          กรุงเทพมหานคร
       นิทรรศการ Robots Factory ณ Art Gorillas Art Gallery กรุงเทพมหานคร

2558 นิทรรศการ Moneylicious เงินสดรสหอมหวาน หอศิลป์ตาดู กรุงเทพมหานคร

        นิทรรศการ Moneylicious เงินสดรสหอมหวาน ณ Muang Khon Contemporary Art Gallery CLP จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ผลงาน “Into the Wind ” Interactive Installation Art @Wonderfruit Festival 2015 ณ สยามคันทรีคลับ พัทยาจังหวัดชลบุรี

2559 ผลงาน”TRAIN MACHINE” นิทรรศการ Art Normal 2: Toyburi จังหวัดราชบุรี
2559 ผลงาน”ช่วงเวลาของความสุข Pieces of Happiness” ในนิทรรศการ”ใต้ร่มพระบริบาล ” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ถนนเจ้าฟ้า)

2560 ผลงาน “The volume of the water ปริมาตรน้ำ” ในนิทรรศการ”ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ” 10 สิงหาคม – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2561 ผลงาน Textile Story แสดงที่ TCDC Maker Space ( TCDC 3rd Floor Center Building ) กรุงเทพ
2561 ผลงาน Textile Story แสดงที่ chiang mai design week 2018 ณ.หอภาพถ่ายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

2562 ผลงาน Textile Story แสดงที่ YouFab2018 exhibition  สถานที่:Kudan House เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2562 ผลงาน Life/Time แสดงในนิทรรศการ “ทวิลักษณ์และการข้ามผ่าน”  สถานที่ : สงขลาพาวิลเลี่ยน เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

เรื่องราวเกี่ยวกับพี่โอ

Instagram

ชวนมาชมผลงานผมครับเผื่อใครมาเวนิสช่วงนี้
Life/Time เป็นผลงาน Interactive Installation ที่ใช้เทคนิค Zoetrope บนผิวแก้วน้ำ (การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคภาพติดตาบนผิวแก้ว) โดยออกแบบผลงานให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน ผ่านแก้วน้ำ โดยที่ผู้ชมต้องใช้นิ้วของตัวเองแตะน้ำแล้วนำไปสัมผัสที่ปากแก้ว กดรอจนเกิดเสียงกังวาน  หลังจากนั้นแสงไฟจะส่องทะลุผ่านแก้ว สร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วบนพื้นผิวของแก้ว 
แก้วแต่ละใบมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและรูปทรง รวมถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ จัดแสดงในนิทรรศการ
ชวนมาชมผลงานผมครับเผื่อใครมาเวนิสช่วงนี้ Life/Time เป็นผลงาน Interactive Installation ที่ใช้เทคนิค Zoetrope บนผิวแก้วน้ำ (การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคภาพติดตาบนผิวแก้ว) โดยออกแบบผลงานให้ผู้ชมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผลงาน ผ่านแก้วน้ำ โดยที่ผู้ชมต้องใช้นิ้วของตัวเองแตะน้ำแล้วนำไปสัมผัสที่ปากแก้ว กดรอจนเกิดเสียงกังวาน หลังจากนั้นแสงไฟจะส่องทะลุผ่านแก้ว สร้างภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้ก่อนแล้วบนพื้นผิวของแก้ว แก้วแต่ละใบมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและรูปทรง รวมถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ จัดแสดงในนิทรรศการ "ทวิลักษณ์และการข้ามผ่าน" ณ.สงขลาพาวิลเลียน ที่เวนิส, อิตาลี ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Life/Time is an interactive installation that uses animation technique of “persistence of vision” on the surface of glasses, and requires interaction from the audience. The audience need to wet their finger and touch the rim of a glass, gently press it until a sound starts to chime. A light will shine through the glass, creating an animation that was recorded on its surface. Each glass is distinguished in size, shape, and story. the exhibition will be hold till 23rd June 2019 at Songkhla Pavilion in Venice, italy #สงขลาพาวิลเลียน #songkhlapavillion #transsynthesis #witayajunma #zoetrope #interactiveinstallation #mediaart #interactiveart #interactive